Επίσκεψη στο εργοστάσιο μας στον πελάτη από το Βιετνάμ

- Dec 05, 2015-

Ο πελάτης από το Βιετνάμ επισκεφθείτε το εργοστάσιό μας για το χωρίς συγκόλληση σωλήνα στις 3 Νοεμβρίου, 2015. Δείχνουμε τον γύρω σχετικά με πωλήσεις γραφείο μας στην Κίνα, και επίσης συζητάμε σχετικά με τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στα βαθιά.

Ένα ζευγάρι:Σύντομη εισαγωγή του 304 από ανοξείδωτο χάλυβα πλάκα Επόμενη:Ο Πελάτης μας από τις Φιλιππίνες Επισκεφθείτε το Εργοστάσιο