Επίσκεψη στο εργοστάσιο μας στον πελάτη από το Βιετνάμ

Ο πελάτης από το Βιετνάμ επισκεφθείτε το εργοστάσιό μας για το χωρίς συγκόλληση σωλήνα στις 3 Νοεμβρίου, 2015. Δείχνουμε τον γύρω σχετικά με πωλήσεις γραφείο μας στην Κίνα, και επίσης συζητάμε σχετικά με τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στα βαθιά.