Πελάτη μας από Φιλιππίνων επίσκεψη στο εργοστάσιο μας

Πελάτη μας από Φιλιππίνων επίσκεψη στο εργοστάσιο μας στις 20 Σεπτεμβρίου 2015. Μπορούν να επισκεφθείτε το εργοστάσιό μας για εργοστάσιο επιθεώρηση των προϊόντων του, και έχουμε εισαγάγει την εταιρεία μας και να κάνει τη δοκιμή του προϊόντος με τους μαζί.  Και εμείς επίσης να τους δώσουμε αναλυτικές πληροφορίες μας


Εικόνα από ένα: Επίσκεψη πελάτη εργοστάσιο


Φανταστείτε δυο: δοκιμή το μέγεθος του σωλήνα


Εικόνα 3: oversea τμήμα μας με τον πελάτη